''Happy Healthy Life''Coaching & Therapie met paarden

Coaching is het proces dat mensen helpt en begeleid in:


Het onderzoeken van hun huidige situatie

Het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden

Het stellen van doelen

Het nemen van acties om deze doelen te bereiken

Het wegnemen van weerstand

Het werken met het Paard als Spiegel


Het Paard als "de spiegel’ vervult in feite de rol van co-coach. Werken met het paard betekent in deze methodiek dat er geen direct gedrag van het paard wordt verwacht. Paard is en blijft paard!

Het paard laat zich zien in de interactie met de situatie/casus die op dat moment aan de orde is. Hierbij zijn de natuurlijk aanwezige sensoren, waarover het paard beschikt, de instrumenten die optimaal kunnen worden benut. De feedback, die het paard aan de mensen geeft, is datgene dat waar er op het moment behoefte aan is.

Het is de "co-coach", het paard die de weg wijst in zijn/haar eigen ontwikkeltraject en helpt met de bewustwording. 

De oefeningen die je met het paard en de coach doet, zijn geen vooropgestelde oefeningen. Ze ontstaan in het moment en daar waar nodig. 

De coachings sessie hebben veel resultaat bij de volgende klachten:


Faalangst

Werkgerelateerde Problematiek

Angstklachten

Depressie

Burn-out

Trauma

Zingevingsvragen

Slaapproblemen

Rouw en verlies

Vruchtbaarheidsproblemen

Relatieproblemen (indiv.)

Hoogsensitiviteit

Aanpassingsproblematiek

Loopbaanadvisering

Zwangerschap

Ouderschap